Significant participants

հ/հ Բաժնետերեր Ընկերության կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցության չափը /%-ային/ Ընկերության կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցության չափը
1. Հակոբյան Զոյա 19.30% 231.65
2. Ասատրյան Բագրատ 19.30% 231.65
3. Զարգարյան Արին 19.30% 231.65
4. Պանիկոս Կաթսուրիս Զոյա 19.30% 231.65
5. Քալամքարյան Մարքար 19.30% 231.65
6. Հակոբյան Ռայա 19.30% 231.65
7. Գալիչյան Ռուբեն /նշանակալից է փոխկապակցվածվածության արդյունքում/ 19.30% 231.65
8. Հակուբ Սաբունչյան Երվանդ /նշանակալից է փոխկապակցվածվածության արդյունքում/ 19.30% 231.65
9. Զարգարյան Վարդգես /նշանակալից է փոխկապակցվածվածության արդյունքում/ 19.30% 231.65
Updated 05.12.2023