«ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

«ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ (գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 10.10.2006թ., գրանցման համար թիվ 16, ՀՎՀՀ` 00251872, իրավաբանական և գործունեության հասցեն` ՀՀ ք. Երևան, Թումանյան 32, բն.17) համալրել է իր կանոնադրական կապիտալը

  • համաձայն ընկերության բաժնետերերի 05.05.2023թ. կայացած թիվ  57 տարեկան ընդհանուր և 07.06.2023թ. կայացած  թիվ  58  արտահերթ ժողովների որոշումների` 200,000,000  ՀՀ դրամով, որի  արդյունքում ընկերության կանոնադրական  կապիտալը  կազմել է 1,500,000,000 ՀՀ դրամ: Ընկերության  կանոնադրական  կապիտալի փոփոխությունը  2023թ. սեպտեմբերի 6-ին գրանցվել է  ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից:

 

  • համաձայն ընկերության բաժնետերերի 25.01.2022թ. կայացած թիվ  53 և 03.03.2022թ. կայացած  թիվ  54  արտահերթ ժողովների որոշումների` 100,000,000  ՀՀ դրամով, որի  արդյունքում ընկերության կանոնադրական  կապիտալը  կազմել է 1,300,000,000 ՀՀ դրամ: Ընկերության  կանոնադրական  կապիտալի փոփոխությունը  2022թ. ապրիլի 22-ին գրանցվել է  ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից

 

  • համաձայն ընկերության բաժնետերերի 21.04.2017թ. կայացած թիվ 39 տարեկան և 12.05.2017թ. կայացած թիվ 40 արտահերթ ժողովների որոշումների` 110,000,000 ՀՀ դրամով, որի արդյունքում ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմել է 1,200,000,000 ՀՀ դրամ: Ընկերության կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունը 2017թ. հունիսի 21-ին գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից:
Թարմացվել է 23.01.2024