Նշանակալից մասնակիցներ

հ/հ Բաժնետերեր Ընկերության կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցության չափը /%-ային/ Ընկերության կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցության չափը
1. Հակոբյան Զոյա 17.62% 264.35
2. Ասատրյան Բագրատ 14.33% 214.90
3. Քալամքարյան Մարքար 10.36% 155.42
4. Հակոբյան Ռայա /նշանակալից է փոխկապակցվածության արդյունքում/ 9.22% 138.30
Թարմացվել է 05.12.2023