14.07.2023
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

«ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ»  ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

«ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ»   ՈՒՎԿ ՓԲԸ  (գրանցված  ՀՀ Կենտրոնական բանկի  կողմից 10.10.2006թ.,  գրանցման համար  թիվ 16, ՀՎՀՀ` 00251872,  իրավաբանական և գործունեության հասցեն` ՀՀ ք. Երևան, Թումանյան 32, բն.17)  համալրել է իր կանոնադրական կապիտալը համաձայն ընկերության բաժնետերերի 01.03.2024թ. կայացած թիվ 59  տարեկան ժողովի և 28.03.2024թ. կայացած  թիվ  60  արտահերթ ժողովի որոշումների` 350,000,000  ՀՀ դրամով, որի  արդյունքում ընկերության կանոնադրական  կապիտալը  կազմել է 1,850,000,000 ՀՀ դրամ: Ընկերության  կանոնադրական  կապիտալի փոփոխությունը  2024թ. հունիսի 12-ին գրանցվել է  ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից:
Հեռ.  +374 10 582888,  Էլ-փոստ` info@garniinvest.am

Թարմացվել է 01/07/2024 14:14