<<Գառնի Ինվեստ>> ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի առաքելությունը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց արագ, հուսալի և բարձորակ վարկային ծառայությունների մատուցումն է, ապահովելով գումար ստանալու հնարավորություն նույնիսկ այն դեպքերում, երբ այլ աղբյուրներից գումարի ստացման հնարավորությունները սահմանափակ են:
Մեր տեսլականն է լինել ֆինանսական գրագիտության բարձրացման ամենավստահելի ռեսուրսը, որը հնարավորություն կտա անհատներին և համայնքներին, որոնց մենք ծառայում ենք, հասնել իրենց ֆինանսական նպատակներին:
Պարտադիր դաշտ
db.mandatory_field
db.mandatory_field
Տարեկան տոկոսադրույք
0%
Պարտադիր դաշտ
db.mandatory_field
db.mandatory_field
Տարեկան տոկոսադրույք
0%
Պարտադիր դաշտ
db.<?php echo app('translator')->get('db.mandatory_field'); ?>
db.mandatory_field
Տարեկան տոկոսադրույք
24
Պարտադիր դաշտ
db.<?php echo app('translator')->get('db.mandatory_field'); ?>
db.mandatory_field
Տարեկան տոկոսադրույք
24
Վարկեր
  • Մեր առաքելությունը

    <<Գառնի Ինվեստ>> ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի առաքելությունը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց արագ, հուսալի և բարձորակ վարկային ծառայությունների մատուցումն է, ապահովելով գումար ստանալու հնարավորություն նույնիսկ այն դեպքերում, երբ այլ աղբյուրներից գումարի ստացման հնարավորությունները սահմանափակ են:

  • Մեր տեսլականը

    Մեր տեսլականն է լինել ֆինանսական գրագիտության բարձրացման ամենավստահելի ռեսուրսը, որը հնարավորություն կտա անհատներին և համայնքներին, որոնց մենք ծառայում ենք, հասնել իրենց ֆինանսական նպատակներին:

Արտարժույթ
Արժույթ Առք Վաճառք
EUREUR 1 423.14
RUBRUB 1 4.42
USDUSD 1 387.81
Վերջին թարմացումը 16.07.2024
ՀՀ կենտրոնական բանկի փոխարժեքներ
Նորություններ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
01.07.2024

«ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ»  ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

«ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ»   ՈՒՎԿ ՓԲԸ  (գրանցված  ՀՀ Կենտրոնական բանկի  կողմից 10.10.2006թ.,  գրանցման համար  թիվ 16, ՀՎՀՀ` 00251872,  իրավաբանական և գործունեության հասցեն` ՀՀ ք. Երևան, Թումանյան 32, բն.17)  համալրել է իր կանոնադրական կապիտալը համաձայն ընկերության բաժնետերերի 01.03.2024թ. կայացած թիվ 59  տարեկան ժողովի և 28.03.2024թ. կայացած  թիվ  60  արտահերթ ժողովի որոշումների` 350,000,000  ՀՀ դրամով, որի  արդյունքում ընկերության կանոնադրական  կապիտալը  կազմել է 1,850,000,000 ՀՀ դրամ: Ընկերության  կանոնադրական  կապիտալի փոփոխությունը  2024թ. հունիսի 12-ին գրանցվել է  ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից:
Հեռ.  +374 10 582888,  Էլ-փոստ` info@garniinvest.am

Հարգելի Հաճախորդներ
24.07.2024

Տեղեկացնում ենք, որ “Գառնի Ինվեստ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն` առաջնորդվելով Սպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետի պահանջով, իրականացնում է սահմանված վարկերի գծով 16.08.2019թ.-ից հետո վաղաժամկետ (ոչ հերթական) մարում իրականացրած վարկառուների կրեդիտավորման ծախսի նվազեցումներ:

 

Գործընթացի վերաբերյալ հարցերի դեպքում կարող եք մոտենալ Կազմակերպության ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել 010 58 28 88 հեռախոսահամարով: